URGENT-AIR
 
Urgent-Air
 • อากาศบริสุทธิ์ ไม่ติดไฟ
  O2 = 20-22% (ใช้ในการแพทย์มีมาตรฐานมอก.), N2 Balance,
  CO2 < 300 ppm., CO < 5 ppm., ความชื้น < 10 ppm.
 • แรงดัน: 12 bar [170 psi]
 • น้ำหนักรวมอากาศ 60 กรัม
 • 1 กระป๋อง: อยู่ได้นาน 1 นาทีกว่า [กดครั้งเดียว]
  กระป๋องอากาศทนอุณหภูมิความร้อนไม่เกิน 160 C
 • ถังอากาศรับประกัน 3 ปี ดูวันหมดอายุ (ควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้องปกติ)
 • ตัวกระป๋อง: ทำจากอลูมีเนียมน้ำหนักเบา